انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

آقای دکترسیدامیر قریشی

 رشته تحصیلی : برق- ارشد (الکترونیک)

روز های حضور : جمعه