انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

خانم دکترطاهره پورمیرجعفری

رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد - ارشد

روز های حضور : پنجشنبه دوسه هفته یکبار