منابع آزمون جامع زراعت

منابع آزمون جامع زراعت

۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۲ کد : ۴۳۶ اخبار ورویدادها
تعداد بازدید:۶۷۰
۱- فیزیولوژی تنش ها در گیاهان زراعی، کتاب فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان زراعی، محمد کافی و همکاران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.
۲-اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز، کتاب دو جلدی اکوفیزیولوژی گیاهی تالیف لمبرز و... و ترجمه دکتر علیرضا کوچکی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
۳-اکولوژی سیستم های زراعی کتاب های اکولوژی بوم نظام های کشاورزی، امیر آینه بند انتشارات دانشگاه شهید چمران و کتاب  بوم نظام هاب زراعی، علیرضا کوچکی، جهاد دانشگاهی مشهد.
۴-فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی،  کتاب فیزیولوژی عملکرد زراعی، دکتر یحیی امام،  انتشارات دانشگاه شیراز.

( ۱ )

نظر شما :