منابع آزمون جامع صنایع

منابع آزمون جامع صنایع

۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۰ کد : ۴۳۷ اخبار ورویدادها
تعداد بازدید:۵۵۸

منابع آزمون جامع

(دانشجویان محترم برای دریافت منابع آزمون جامع برای هر درس به اساتید اعلام شده در ذیل مراجعه فرمایند)

 

منابع آزمون جامع رشته میکروبیولوژی

روشهای نوین شناسایی میکروبها                   دکتر ناطقی

تولید و کاربرد آنزیمها در صنایع غذایی         دکتر هاشمی روان

بیوشیمی مواد غذایی پیشرفته                        دکتر موحد

مهندسی ژنتیک                                       دکتر زارع

 

منابع آزمون جامع رشته شیمی مواد غذایی

شیمی پروتئین های غذایی پیشرفته                 دکتر موحد

شیمی آنزیم های مواد غذایی پیشرفته           دکتر هاشمی روان

شیمی چربی های غذایی پیشرفته                 دکتر اسدالهی

کنترل کیفی مواد غذایی پیشرفته                دکتر اسحاقی

 

منابع آزمون جامع رشته تکنولوژی مواد غذایی

تکنولوژی پیشرفته صنالیع غذایی                   دکتر اسحاقی

رئولوژی مواد غذایی پیشرفته                       دکتر شهاب لواسانی

فرمولاسیون فرآورده های غذایی                     دکتر اسدالهی

صنایع بسته بندی مواد غذایی پیشرفته                  دکتر رجایی

 

منابع آزمون جامع رشته علوم و صنایع غذایی( سرفصل قدیم)

فرمولاسیون فرآورده های غذایی             دکتر اسدالهی

اثر فرآیند بر کیفیت غذایی                     دکتر پور احمد

بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی                    دکتر موحد

کاربرد آنزیمها در مواد غذایی              دکتر هاشمی روان

تکنولوژی پیشرفته در صنایع غذایی          دکتر اسحاقی


نظر شما :