هیات علمی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه آموزشی

1

کاظم

دزفولیان راد

استاد  

گروه ادبیات فارسی

2

بهمن

سیدنظری

دانشیار

گروه ادبیات فارسی

3

معصومه

خدادادی مهاباد

استادیار 

گروه ادبیات فارسی

4

زهرا

سلیمانی

استادیار 

گروه ادبیات فارسی

5

علیرضا

قوجه زاده هلانی

استادیار 

گروه ادبیات فارسی

6

محمدعلی

شفایی

استادیار 

گروه ادبیات فارسی

7

زهره

صادقی  افجه

استادیار 

گروه ادبیات فارسی

8

اشرف

چگنی

استادیار 

گروه ادبیات فارسی

9

شمسی

واقف  زاده

استادیار 

گروه ادبیات فارسی

10

سیدمحمد

ترابی

دانشیار  

گروه ادبیات فارسی

11

حسن

اسدی

استادیار 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

12

عزت اله

نصیری

استادیار

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

13

ناصرعلی

افضل  نژاد

استادیار 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

14

اکبر

احمدی

استادیار 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

15

تیمور

اکبری

استادیار 

گروه باستان شناسی

16

بیتا

سودائی

استادیار 

گروه باستان شناسی

17

پروین

پورمجیدیان

استادیار 

گروه باستان شناسی

18

مجید

هاشمی

استادیار 

گروه مدیریت ورزشی

19

نوشین

عبدلی  یزدی

استادیار

گروه مدیریت ورزشی

20

فرح

نامنی

استادیار 

گروه مدیریت ورزشی

21

محسن

طاهری جبلی

مربی

گروه حقوق

22

جمشید

عسگررمکی

مربی

گروه حقوق

23

عبدالعلی

محمدی

استادیار  

گروه حقوق

24

مسعود

گماری

مربی 

گروه حقوق

25

شکرالله

نیکوند

استادیار  

گروه حقوق

26

عاطفه

امینی  نیا

استادیار

گروه حقوق

27

لادن

فرومند

استادیار

گروه حقوق

28

قاسم

رنجبران

استادیار 

گروه حقوق

29

علی

پورعباس

استادیار

گروه حقوق

30

مهدی

کردبچه حسین آباد

مربی

گروه حقوق

31

محمد

باباپور

استادیار 

گروه حقوق

32

ربابه

سهندی طرق

استادیار 

گروه ریاضی

33

مهدی

نجفی  خواه

دانشیار

گروه ریاضی

34

موسی الرضا

فدائی یامی

استادیار

گروه ریاضی

35

نازنین

احمدی

استادیار 

گروه ریاضی

36

محمدحسین

بهشتی

استادیار

گروه ریاضی

37

فرشاد

قوشچی

استادیار

گروه زراعت

38

غلامرضا

زهتابیان

استاد  

گروه زراعت

39

نبی اله

نعمتی

دانشیار

گروه زراعت

40

مهدی

رسولی

استادیار

ترویج و آموزش کشاورزی

41

حمیدرضا

رجب  لاریجانی

استادیار

گروه زراعت

42

پورنگ

کسرائی

استادیار

گروه زراعت

43

آرش

برزو

استادیار 

گروه زراعت

44

محمدرضا

ممیزی

استادیار

گروه زراعت

45

حسین

احمدی چناربن

استادیار

گروه زراعت

46

محمد

نصری

دانشیار

گروه زراعت

47

حمیدرضا

توحیدی مقدم

استادیار 

گروه زراعت

48

محمدرضا

سلیمان پور

استادیار

ترویج و آموزش کشاورزی

49

سروه

احمدی

استادیار

ترویج و آموزش کشاورزی

50

محسن

محمود زاده

استادیار 

گروه زراعت

51

میثم

اویسی

استادیار 

گروه زراعت

52

پیمان

عزیزی

استادیار

گروه زراعت

53

سعید

واشانی

استادیار

گروه زراعت

54

حسینعلی

شیبانی

استادیار

گروه زراعت

55

سیامک

یوسفی  سیاه کلرودی

دانشیار

گروه زیست شناسی

56

محمد

ابراهیم زاده

()استادیار 

گروه زیست شناسی

57

مریم

عیدی

دانشیار

گروه زیست شناسی

58

سحر

هنرمندجهرمی

استادیار

گروه زیست شناسی

59

عباس

پازکی

استادیار

گروه زیست شناسی

60

فرهنگ

فرهمندقوی

مربی

گروه زیست شناسی

61

فهیمه

باغبانی آرانی

استادیار 

گروه زیست شناسی

62

معصومه

مهدوی اورتاکند

استادیار

گروه زیست شناسی

63

مهدی

ابراهیمی

استادیار

گروه زیست شناسی

64

شهره

زارع کاریزی

استادیار

گروه زیست شناسی

65

فاطمه

نوربخش

استادیار 

گروه زیست شناسی

66

کاوه

زرگری

استادیار

گروه زیست شناسی

67

رحیم

هنرنژاد

استاد

گروه زیست شناسی

68

حکیم

فرجی

استادیار

گروه شیمی

69

نیلوفر

تاجدینی

استادیار 

گروه شیمی

70

محمدحسن

شکوهیان

استادیار 

گروه شیمی

71

مسعود

مدنی

استادیار

گروه شیمی

72

الهام

منیری

دانشیار  

گروه شیمی

73

محسن

شعبانی

استادیار 

گروه شیمی

74

فریبرز

عزیزی نژاد

استادیار

گروه شیمی

75

مهسا سادات

میرعلی نقی

استادیار  

گروه شیمی

76

فاطمه

آذرخشی

استادیار

گروه شیمی

77

شاداب

شهسواری

استادیار

گروه شیمی

78

علی

مقیمی

دانشیار  

گروه شیمی

79

حمیدرضا

شهبازی

استادیار

گروه شیمی

80

نازنین

فرهادیار

استادیار

گروه شیمی

81

سیروس

اشیدری

دانشیار

گروه علوم دامی

82

کامران

زند

مربی

گروه علوم دامی

83

محمدرضا

عابدینی

استادیار

گروه علوم دامی

84

سیدناصر

موسوی

استادیار

گروه علوم دامی

85

فرهاد

فرودی

استادیار 

گروه علوم دامی

86

قباد

عسگری جعفرآبادی

استادیار

گروه علوم دامی

87

ناصر

کریمی

استادیار

گروه علوم دامی

88

سیدعبدالمجید

موسوی

استادیار 

گروه علوم دامی

89

کاظم

کریمی

استادیار

گروه علوم دامی

90

محمدرضا

اسحاقی

استادیار

گروه صنایع غذایی

91

سارا

موحد

دانشیار

گروه علوم و صنایع غذایی

92

اورنگ

عیوض  زاده

استادیار

گروه علوم و صنایع غذایی

93

سیمین

اسداللهی

استادیار

گروه علوم و صنایع غذایی

94

رضوان

پوراحمدجکتاجی

دانشیار  

گروه علوم و صنایع غذایی

95

پیمان

رجائی

استادیار

گروه علوم و صنایع غذایی

96

نازنین

زند

استادیار

گروه علوم و صنایع غذایی

97

بیژن

خورشیدپورنوبندگانی

مربی 

گروه علوم و صنایع غذایی

98

مهناز

هاشمی  روان

استادیار 

گروه علوم و صنایع غذایی

99

لیلا

ناطقی

استادیار 

گروه علوم و صنایع غذایی

100

مجید

آقامحسنی  فشمی

استادیار 

گروه علوم و صنایع غذایی

101

علیرضا

شهاب لواسانی

استادیار

گروه علوم و صنایع غذایی

102

بیژن

نیکوروان

استادیار

گروه فیزیک

103

حمیدرضا

علائی

استادیار

گروه فیزیک

104

مجید

فرهمندجو

دانشیار  

گروه فیزیک

105

طاهره

پورمیرجعفری فیروزآبادی

استادیار

گروه فیزیک

106

حسن

صاحب جمعی

استادیار 

گروه فیزیک

107

راحله

صفائی جوان

استادیار 

گروه فیزیک

108

پویا

اسدی

استادیار

گروه کامپیوتر

109

محمدمهدی

پناهی

مربی

گروه کامپیوتر

110

اسداله

آقامیرکریمی

استاد  

گروه گیاهپزشکی

111

سیدمحمد

اشکان

دانشیار  

گروه گیاهپزشکی

112

مژده

ملکی

استادیار

گروه گیاهپزشکی

113

محمدرضا

محمدی

استادیار 

گروه گیاهپزشکی

114

ندا

خردپیر

استادیار 

گروه گیاهپزشکی

115

سعید

محمدزاده نمین

استادیار

گروه گیاهپزشکی

116

ثمین

صدیق

استادیار

گروه گیاهپزشکی

117

محمد

ترابی

استاد

گروه گیاهپزشکی

118

پرویز

یوسفی

مربی

گروه مترجمی زبان

119

ایرج

نوروزی

استادیار

گروه مترجمی زبان

120

ندا

هدایت

استادیار

گروه مترجمی زبان

121

ندا

قراگوزلو

استادیار 

گروه مترجمی زبان

122

محمد

شجاعی

استادیار 

گروه معماری

123

نیما

موهبتی

استادیار 

گروه معماری

124

علی

شیرکوند

مربی 

گروه معماری

125

محمدرضا

منصوری

مربی

گروه معماری

126

رضا

نعمت اللهی

مربی 

گروه معماری

127

صادق

حسینی

مربی

گروه مکانیک

128

سید امیر

قریشی

مربی

گروه مهندسی برق