اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 صادق حسینی مکانیک مکانیک مربی