مدیر گروه

آقای دکترسیدامیر قریشی

 رشته تحصیلی : برق- ارشد (الکترونیک)

روز های حضور : جمعه