مدیر گروه

آقای دکتررضا نعمت‌اللهی

 رشته تحصیلی: عمران- ارشد 
روزهای حضور: پنجشنبه و جمعه