اعضای هیات علمی

ردیف  نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی  گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 دکتر محمد رضا اسحاقی صنایع غذایی کنسرو - شیرینی و شکلات  استادیار
2 دکتر سارا موحد صنایع غذایی غلات ،گوشت  دانشیار
3 دکتر رضوان پور احمد صنایع غذایی لبنیات ،میکروبیولوژی مواد غذلیی دانشیار
4 دکتر سیمین اسدالهی صنایع غذایی روغن ،قند استادیار
5 دکتر بیژن خورشید پور صنایع غذایی قند ،شیرینی و شکلات  مربی
6 دکتر اورنگ عیوض زاده صنایع غذایی غلات شیمی و تجزیه مواد غذایی  استادیار 
7 دکتر پیمان رجایی  صنایع غذایی بسته بندیو نگهداری مواد غذایی استادیار
8 دکتر مهناز هاشمی روان  صنایع غذایی اصول مهندسی،میکروبیولوژی مواد غذایی استادیار
9 دکتر نازنین زند صنایع غذایی بسته بندی ، میکروبیولوژی مواد غذایی  استادیار
10 دکتر شیلا برنجی صنایع غذایی تغذیه - غلات  استادیار
11 دکترعلیرضا  شهاب لواسانی صنایع غذایی لبنیات ،مهندسی صنایع غذایی  استادیار
12 دکتر لیلا ناطقی  صنایع غذایی لبنیات - غلات استادیار