مدیر گروه

آقای دکتر قباد عسگری

رشته تحصیلی : علوم دامی- ارشد (اصلاح نژاد، تغذیه، فیزیولوژی، مدیریت)

  - دکتری (اصلاح نژاد، تغذیه)

 روز های حضور : یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه