اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 کاظم کریمی علوم دامی تغذیه دام - فیزیولوژی  استادیار
2 فرهاد فرودی علوم دامی تغذیه طیور استادیار
3 ناصر موسوی علوم دامی تغذیه طیور استادیار
4 کامران زند علوم دامی فیزیولوژی  مربی
5 محسن نوری علوم دامی ژنتیک و اصلاح نژاد  مربی
6 محمدرضا عابدینی  دامپزشکی تغذیه طیور ، فیزیولوژی استادیار
7 حسین طباطبائی دامپزشکی بیماریهای دام وطیور مربی
8 فریدن فضائلی نژاد  دامپزشکی  بیماریهای دام وطیور مربی
9 عبدالمجید موسوی  شیلات  شیلات استادیار
10 قباد عسگری علوم دامی ژنتیک و اصلاح نژاد  استادیار
11 ناصر کریمی علوم دامی تغذیه دام استادیار