مدیر گروه

خانم دکترسحر زارع کاریزی

رشته تحصیلی : زیست - ارشد (بیوتکنولوژی، ژنتیک) 

 روزهای حضور :دوشنبه وبعدازظهرسه شنبه