آزمایشگاه 2-تکنولوژی قند- صنایع شیر- کنترل کیفی - کنسروسازی

کارشناس آزمایشگاه : خانم کریمی دوست 

آزمایشگاه تکنولوژی قند

 

دستگاههای مورد استفاده : رفراکتومتر پلاریمتر .pH متر. ترازوی دبجیتال مخلوط­کن برقی آون

وسایل مورد نیاز: ارلن بشر بالن ژوژه همزن قیف کاغذ صافی متر بورت

تعیین کیفیت خلال چغندر قند

-تعیین مارک

–تعیین عیار

-اندازه گیری فاکتورهای (  -Ph درصد ساکاروز - اندازه­گیری بریکس) برای شربت خام شربت رقیق شربت غلیظ  انواع پخت ها و پساب آنها

 اندازه­گیری قلیایی وpH شربت آهک­خور اول و دوم شربت اشباع اول و دوم

اندازه­گیری درصد قند تفاله تر – تفاله خشک – تفاله انگشتی

آزمایشگاه صنایع لبنی2

دستگاهای مورد نیاز : آون–pH متر–هود آزمایشگاهی-بن ماری هشت­خانه (جوش)-کوره الکتریکی–سانتریفوژ-ترازوی دیجیتال

 وسابل مورد نیاز:بوتیرومتر-ترمو­لاکتو­دانسیمتر-استوانه مدرج-سینی آزمایشگاه-بورت-بشر-ارلن-بالن-کروزه-بوته چینی–لوله آزمایشگاهی-چراغ آزمایشگاهی

تعیین اندازه گیری دانسیته شیر

 تعیین اندازه گیری اسیدیته شیر

تعیین اندازه گیری لاکتوز شیر

تعیین اندازه گیری ماده خشک شیر

تعیین اندازه گیری خاکستر شیر

تعیین اندازه گیری نمک شیر

تعیین اندازه گیری پروتئین شیر

تعیین تازگی و کهنگی شیر

تهیه شیر به روش سنتی

بازدید از کارخانه شیر

آزمایشگاه کنسرو

دستگاههای مورد نیاز: ربزسنج -کولیس

وسایل مورد نیاز بشر آبکش بورت ارلن

پوست­گیری

اثر دما و زمان و تغییرات pH روی تغییرات کیفی سبزیها و میوه ها

اندازه­گیری وزن آبکش ودرصد پری

تعیین ابعاد دربندی قوطی­های کنسرو

آزمو.نهای مربوط به لاک قوطی

تعیین نمک و بریکس (رب گوجه فرنگی)

تعیین ویتامین ث درآب پرتغال

تعیین انیدرید در آب میوه

آزمایشگاه کنترل کیفی

ارزیابی حسی.

آشنایی باhaccp در جند جلسه .

دانشجویان گروهبندی شده و هر گروه روی یک خط تولید با تمام نقاط بحرانیccp و ایزوها کار کرده و در کلاس همراه بک آزمایش حسی چشایی یا کیفی ارائه می­دهند.

برگزاری چند آزمون بر روی محصولاتی مثل روغن شیرآب سس رب گوجه فرنگی .