مدیر گروه

آقای دکترقاسم رنجبران

 رشته تحصیلی :حقوق- ارشد (جزا، خصوصی، عمومی، ثبت، بین‌الملل، تجارت)

روزهای حضور :چهارشنبه