اعضای هیات علمی

ردیف  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 دکتر محمد نصری زراعت  فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار
2 دکتر فرشاد قوشچی زراعت زراعت استادیار
3 دکتر پورنگ کسرایی زراعت اگراکولوژی  استادیار
4 دکتر میثم اویسی زراعت زراعت استادیار
5 دکتر حمید رضا رجب لاریجانی  زراعت علفهای هرز استادیار
6 دکتر محمدرضا ممیزی  خاکشناسی خاکشناسی استادیار
7 آرش برزو خاکشناسی خاکشناسی استادیار
8 دکتر پیمان عزیزی خاکشناسی خاکشناسی استادیار
9 دکتر سعید  هواشناسی هواشناسی استادیار
10 مهندس محمدرضا همایونی زراعت زراعت مربی
11 مهندس سامان انتظاری زراعت زراعت مربی
12 دکتر حسین احمدی چناربن  ماشین های کشاورزی ماشین های کشاورزی استادیار
13 دکتر حسین شیبانی اکولوژی اکولوژی استادیار
14 دکتر حمید رضا توحید مقدم زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار
15 دکتر محمد رضا باقرزاده باغبانی باغبانی استادیار